Eliaden 2012

Velkommen til Eliaden 4. - 7. juni 2012

Vi stiller med stand på Eliaden også denne gangen, og håper at mange av våre forbindelser vil sette av tid til et besøk her.

I tillegg til oss fra ENERGIA, så vil det være tilstede representanter fra både ARTECHE og ETRA på standen.

INFO OM ELIADEN:

Eliaden 2012 skal være den viktigste markedsplassen og utstillingsarrangementet for hele automatiserings-, elektro- og energibransjen i Norge. Det er på Eliaden de besøkende skal finne flest utstillere, den mest komplette presentasjonen av bransjen og få best informasjon om bransjens løsninger og tilbud. Eliaden skal være automatiserings-, elektro- og energibransjen viktigste markedsplass i et helhetlig markedsbilde

Eliaden skal fremstå som et tematisert arrangement hvor det fokuseres på presentasjon av systemer, systemløsninger og den teknologiske utvikling i tillegg til de enkelte produkter. Det skal være et høyt nivå på møte-, konferanse- og seminaraktivitetene. Bransjens aktører skal inviteres til å samarbeide om forskjellige aktiviteter på Eliaden, slik at det blir et interessant og tidsmessig arrangementet.

Gå videre til flere saker under aktuelt