Eliaden 2016

Vi satser på at prosjektledelsen for Eliaden, nå med Energi Norge på laget, klarer å gi Energi-delen av messen et stort løft i 2016. Målgruppen for Energimessen er administrative og tekniske ledere, prosjektledere, innkjøpere og spesialister i selskaper som fokuserer på elektrifisering. Det forventes rundt 2500 besøkende fra Energibransjen og 30 spesielt fokuserte utstillere mot Energiområdet er så langt på plass. Energiområdet vil skille seg ut ved at konferansene og seminarene vil spille en større rolle og være direkte integrert i messeområdet.

Vi kommer til å stå på stand sammen med flere av våre leverandører, og vi håper å treffe mange av våre kunder og samarbeidspartnere!!!

Energimessen på Eliaden:

- Elmåledagene

- 6 Miniseminarer Energi

- Prosjektpresentasjoner fra åpen scene