Lavere tap i transformatorer

1. juli 2015 ble det nye EU Økodesign direktivet 548/2014 innført. Direktivet har som hovedformål å redusere tapene og bedre effektiviteten til transformatorer. Siden levetiden på transformatorer er over 30 år så vil selv en liten reduksjon av tapene gi store positive effekter både for miljøet og for effektiviteten i energisystemet. Mer informasjon om hvordan dette skal fungere i praksis kan dere lese om her. Våre trafoleverandører vil levere iht. til dette direktivet i fremtiden.