Leveringer til FKF4


Til dette prosjektet leverte vi følgende transformatorer fra Kolektor ETRA:

  • 1 stk. 50 MVA 50/10,5 kV
  • 1 stk. 4 MVA 50/5 kV

Vi takker for oppdraget.