200 MVA 132 kV, Raa

Raa transformatorstasjon

14. oktober 2011 var det idriftsettelse av 200 MVA trafo fra Kolektor ETRA på Raa transformatorstasjon. Transformatoren ble levert som 160 MVA ONAN og 200 MVA ONAF og omsetning 132000 ± 9 x 1,67% / 49210 / 10410 V. Bildet under er fra FAT med Hafslund i Ljubljana.