Lio kraftverk

Første levering av 420 kV transformator i Norge

Kolektor ETRA leverte sin første 420 kV transformator til Norge i forbindelse med en kontrakt med Statkraft. Kontrakten bestod av leveranse av 1 stk. 160 MVA (420 kV) og 1 stk. 50 MVA (72,5 kV) til Lio kraftverk i Tokke kommune i Telemark. Leveransen var en del av en storstilt rehabilitering av Lio kraftverk som ble bygget i 1969.

 

 

 

Under her er også noen flere referanser på 300/420 kV.

500 MVA Sverige 620
1 stk. 500 MVA, 415/145/21/0,42 kV, levert i 2014 til E.ON Elnät Sverige AB, Sverige

350 MVA Slovakia 620
3 stk. 350 MVA, 400/34 kV, levert i 2012, 2013 og 2014 til SEPS a.s., Slovakia

300 MVA Slovenia 620
1 stk. 300 MVA, 400/115/10.5 kV, levert i 2013 til Elektro-Slovenija d.o.o., Slovenia

125 MVA Latvia 620
1 stk. 125 MVA, 330/115/10.5 kV, levert i 2013 til Latvijas elektriskie tīkli, Latvia