Investering

Kolektor ETRA vil doble produksjonskapasiteten og ansette 320 arbeidere

Kolektor ETRA har over tid bevist at de vet hvordan de kan utnytte markedsutviklingen og identifisere nye muligheter. De har lykkes med å trenge inn i mange nye markeder og fokuset har gått mot større og teknisk mer utfordrende transformatorer.

Salget har nå vokst raskere enn produksjonskapasiteten, og det ble da helt nødvendig å investere i en ny fabrikk. I løpet av de neste åtte årene planlegger Kolektor ETRA å utvide produksjonskapasiteten ved å bygge nye produksjonsanleggshaller, HV-laboratorium og ved nyansettelser. Utvidelsen vil skje i flere trinn, da det ikke ønskes å bringe den nåværende produksjonskapasiteten i fare på noe tidspunkt i prosessen. Med den nye fabrikken vil den årlige produksjonen av transformatorer øke fra dagens 265 til 450 transformatorer per år.