Kolektor Etra har levert 1 stk. 185 MVA og 2 stk. 120 MVA transformatorer til Øyfjellet vindpark. Transporten opp på fjellet ble utført i februar 2021.

Øyfjellet vindpark startet som et lokalt initiativ. Når vindparken er ferdig vil all kraften den produserer de neste 15 årene gå til hjørnesteinsbedriften Alcoa. Slik vil vindkraften bidra til å sikre arbeidsplasser og skape nye muligheter i møte med klimaendringene.

Innen nyttår 2021 skal arbeidet med å reise 72 vindturbiner være sluttført.