048 620

 

145 kV måletransformatorer fra Arteche

I forbindelse med at Skagerak Nett forsterker ledningsnettet i Grenland så har vi levert 145 kV strømtransformatorer og induktive spenningstransformatorer til Bolvik og Voll transformatorstasjon. Utstyret var en del av ABB AS sin leveranse til disse anleggene.