FKF stor

Nye Kykkelsrud Kraftverk, FKF4, stod ferdig våren 2011

Til dette prosjektet leverte vi følgende transformatorer fra Kolektor ETRA:

  • 1 stk. 50 MVA 50/10,5 kV
  • 1 stk. 4 MVA 50/5 kV

Vi takker for oppdraget.