Spenningstransformatorer for strømforsyning
Arteche kan tilby spenningstransformatorer som leverer lavspent strøm fra 10 til 333 kVA rett fra høyspentlinja. Disse innehar alle fordeler ved en spenningstransformator i tillegg til ytelsen fra en fordelingstransformator.

Bruksområder:

  • Stasjonsforsyning. Primærforsyning eller reserve.
  • Strømforsyning til telekommunikasjon og overvåkings systemer
  • Strømforsyning til områder langt vekk fra distribusjonslinjer, men nære høyspentlinjer
  • Midlertidig byggestrøm

Bilde4 600

Typer og egenskaper:

Bilde3 450
UTE/UTG:
Opp til 10 kVA
Isolasjon: Olje/papir
72,5 til 245 kV
Porselen/silikon

Bilde2 450
SVR:
Opp til 25 kVA
Isolasjon: SF6
72,5 til 525 kV
Silikon isolator

Bilde3 450
UTP:
50/100/333 kVA
Isolasjon: Olje/papir
72,5 til 362 kV
Porselen isolator