ASB 145 VANG Norway

Vertikale skillebrytere og jordsluttere

Vi har signert kontrakt med Statnett for levering av skillebrytere fra Hapam. Leveringsomfang er skillebrytere og jordsluttere for 300 kV spenningsnivå til Feda og Fana.