Skip to content

Leveranse til Øyfjellet vindpark

Kolektor Etra har levert 1 stk. 185 MVA og 2 stk. 120 MVA transformatorer til Øyfjellet vindpark. Transporten opp på fjellet ble utført i februar 2021.

Øyfjellet vindpark startet som et lokalt initiativ. Når vindparken er ferdig vil all kraften den produserer de neste 15 årene gå til hjørnesteinsbedriften Alcoa. Slik vil vindkraften bidra til å sikre arbeidsplasser og skape nye muligheter i møte med klimaendringene.

Innen nyttår 2021 skal arbeidet med å reise 72 vindturbiner være sluttført.

 

Kolektor ETRA med investeringsplaner

Investering

Kolektor ETRA vil doble produksjonskapasiteten og ansette 320 arbeidere

Kolektor ETRA har over tid bevist at de vet hvordan de kan utnytte markedsutviklingen og identifisere nye muligheter. De har lykkes med å trenge inn i mange nye markeder og fokuset har gått mot større og teknisk mer utfordrende transformatorer.

Salget har nå vokst raskere enn produksjonskapasiteten, og det ble da helt nødvendig å investere i en ny fabrikk. I løpet av de neste åtte årene planlegger Kolektor ETRA å utvide produksjonskapasiteten ved å bygge nye produksjonsanleggshaller, HV-laboratorium og ved nyansettelser. Utvidelsen vil skje i flere trinn, da det ikke ønskes å bringe den nåværende produksjonskapasiteten i fare på noe tidspunkt i prosessen. Med den nye fabrikken vil den årlige produksjonen av transformatorer øke fra dagens 265 til 450 transformatorer per år.

Lavere tap i transformatorer

TTO

 

Tier 2 gjeldende fra 1. juli 2021

1. juli 2021 ble Tier 2 av det nye EU Økodesign direktivet 548/2014 innført. Direktivet har som hovedformål å redusere tapene og bedre effektiviteten til transformatorer. Siden levetiden på transformatorer er over 30 år så vil selv en liten reduksjon av tapene gi store positive effekter både for miljøet og for effektiviteten i energisystemet. Mer informasjon om hvordan dette skal fungere i praksis kan dere lese om her. Våre trafoleverandører vil levere iht. til dette direktivet i fremtiden.

Skillebrytere til Statnett

ASB 145 VANG Norway

Vertikale skillebrytere og jordsluttere

Vi har signert kontrakt med Statnett for levering av skillebrytere fra Hapam. Leveringsomfang er skillebrytere og jordsluttere for 300 kV spenningsnivå til Feda og Fana.

Produktnyhet fra Arteche

Spenningstransformatorer for strømforsyning
Arteche kan tilby spenningstransformatorer som leverer lavspent strøm fra 10 til 333 kVA rett fra høyspentlinja. Disse innehar alle fordeler ved en spenningstransformator i tillegg til ytelsen fra en fordelingstransformator.

Bruksområder:

  • Stasjonsforsyning. Primærforsyning eller reserve.
  • Strømforsyning til telekommunikasjon og overvåkings systemer
  • Strømforsyning til områder langt vekk fra distribusjonslinjer, men nære høyspentlinjer
  • Midlertidig byggestrøm

Bilde4 600

Typer og egenskaper:

UTY:
Opp til 16 kVA
Isolasjon: Olje/papir
72,5 til 245 kV
Porselen/silikon

UG:
Opp til 125 kVA
Isolasjon: SF6
72,5 til 550 kV
Silikon isolator


UTP:
Opp til 333 kVA
Isolasjon: Olje/papir
72,5 til 362 kV
Porselen eller silikon isolator

Kontrakt med Fosen Vind

IMG 1775 620 3

 

13 transformatorer til Fosen

Fosen Vind og Kolektor Etra inngikk en kontrakt om leveranser av totalt 13 transformatorer til de seks vindparkene som bygges i Fosen og på Snillfjellet ved Trondheimsfjorden.

Den første transformatoren ble levert i Roan vindpark i 2017, og alle 13 transformatorer vil være på plass i løpet av 2020. Dette er det største transformatorkjøpet noensinne for Statkraft, som bygger ut vindparkene på vegne av Fosen Vind DA.

Utbyggingen av de seks vindparkene utgjør til sammen Europas største vindkraftprosjekt. Total produksjon vil være på 1000 MW. Fosen Vind eies av kraftselskapene TrønderEnergi og Statkraft, samt det europeiske investorkonsortiet Nordic Wind Power DA.

4094

420 kV transformatorer fra ETRA

Lio kraftverk

Første levering av 420 kV transformator i Norge

Kolektor ETRA leverte sin første 420 kV transformator til Norge i forbindelse med en kontrakt med Statkraft. Kontrakten bestod av leveranse av 1 stk. 160 MVA (420 kV) og 1 stk. 50 MVA (72,5 kV) til Lio kraftverk i Tokke kommune i Telemark. Leveransen var en del av en storstilt rehabilitering av Lio kraftverk som ble bygget i 1969.

 

 

 

Under her er også noen flere referanser på 300/420 kV.

500 MVA Sverige 620
1 stk. 500 MVA, 415/145/21/0,42 kV, levert i 2014 til E.ON Elnät Sverige AB, Sverige

350 MVA Slovakia 620
3 stk. 350 MVA, 400/34 kV, levert i 2012, 2013 og 2014 til SEPS a.s., Slovakia

300 MVA Slovenia 620
1 stk. 300 MVA, 400/115/10.5 kV, levert i 2013 til Elektro-Slovenija d.o.o., Slovenia

125 MVA Latvia 620
1 stk. 125 MVA, 330/115/10.5 kV, levert i 2013 til Latvijas elektriskie tīkli, Latvia

Transport av 420 kV trafo

aktuelt 3

 

Monsterfrakt fra Ljubljana til Dalen

Denne utfordringen besto i å frakte en 160 MVA transformator, 420 (300) / 66 kV, fra Ljubljana til Lio kraftverk i Dalen i Telemark. Totalvekt på trafoen var på 285 tonn. Her vil du se hvordan vi fraktet hoveddelen på 183 tonn. Resten av utstyret ble sendt med vanlig bilfrakt.

Lio loading factory
Først ble trafoen lastet på jernbanevogn i fabrikken i Ljubljana for frakt til Bratislava

Lio riverboat
Fra Bratislava gikk veien videre på elvebåt til Rotterdam

Lio Statnett
I Rotterdam ble trafoen lastet over på storoppheng på Statnett transport sin båt Elektron

StatNett Transport 620
Båttransporten gikk inn til Fjæra i Åkrafjorden, og derfra til Lio kraftverk gikk transporten på vei

Ånstadblåheia vindpark

file6 620 5

file11 620 2 1

 

Transport av trafo til Ånstadblåheia vindpark

Fortum bygget Ånstadblåheia vindpark med hjelp av Nordkraft. Vindparken har en samlet installert effekt på inntil 50 MW og en årlig produksjon på ca 140 GWh. Kolektor ETRA leverte 55 MVA 22/66 kV trafo til vindparken.

Bildene er fra transporten utført av Kynningsrud Spesialtransport

Nytt test laboratorium

aktuelt 5

 

Største høyspent laboratoriet i Spania

Arteche har bygget nytt test laboratorium i Mungia i Spania som kan teste måletransformatorer opp til 1200 kV. Trykk her for å se video.